Menu główne
genti dama tip postas

           

                05ang24

Międzynarodowy konkurs języka angielskiego

THE BIG CHALLENGE

W dniach 11 i 12 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie wzięli udział w międzynarodowym konkursie języka angielskiego online, w którym brała udział młodzież z Francji, Niemiec, Włoch, Beneluksu, Austrii oraz Hiszpanii, łącznie 6012 różnych szkół.

Uczniowie musieli rozwiązać wiele zadań sprawdzających ich poziom rozumienia ze słuchu,  czytania ze zrozumieniem, znajomości słownictwa i gramatyki na różnych poziomach. Łącznie do konkursu przystąpiło 25 uczniów z naszej szkoły. Klasy 4 i 5, poziom 1 przystąpiło 14 uczniów, klasa 6, poziom 2 przystąpiło 4 uczniów, klasa 7, poziom 3- 5 uczniów oraz klasa 8, poziom 4- 2 uczniów. Najlepsze wyniki w szkole osiągnęli:

 

Klasy 4 i 5 poziom 1

1 miejsce Wojciech Słowiński kl.5

2 miejsce Oskar Lizurek kl.5

3 miejsce Wiktoria Wasilewska  kl.4

 

klasa 6- poziom 2

1 miejsce Miłosz Oberski

2 miejsce Michaela Prymus

3 miejsce Kamil Prymus

 

klasa 7-poziom 3

1 miejsce Jakub Borkowski

2 miejsce Aleksander Mazur

3 miejsce Michał Burtniak

 

klasa 8- poziom 4

1 miejsce Katarzyna Kaczmarczyk

2 miejsce Patrycja Kisała

 

Należy z pewnością podkreślić, iż wyniki niektórych osób są szczególnie dobre, gdyż uczniowie ci usytuowali się na bardzo wysokich miejscach w skali województwa. Na wyróżnienie zasługują: Wojciech Słowiński z klasy 5, który zdobył pierwsze miejsce w szkole z wynikiem 87% osiągając 142 miejsce na 635 uczniów w województwie oraz 2520 miejsce na 11.828 uczniów na szczeblu międzynarodowym, Oskar Lizurek z klasy 5, który zdobył 76% osiągając drugie miejsce w szkole, 395 miejsce na 635 uczniów w województwie oraz 3919 miejsce na 11.828 uczniów na szczeblu międzynarodowym, Miłosz Oberski z klasy 6, który osiągnął wynik 73% zdobywając pierwsze miejsce w szkole, 229 miejsce na 382 uczniów w województwie oraz 3401 miejsce na 6527 uczniów na szczeblu międzynarodowym, oraz Jakub Borkowski z klasy 7, który zdobył 83% osiągając 147 miejsce na 289 uczniów w województwie oraz 2457 miejsce na 5678 uczniów na szczeblu międzynarodowym.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz indywidualny wynik na szczeblu szkolnym, wojewódzkim i międzynarodowym. Wszystkim zwycięzcom oraz uczniom, którzy wzięli udział w pierwszej edycji konkursu THE BIG CHALLENGE w tym roku serdecznie gratulujemy, a nagrody i certyfikaty, na które czekamy, zostaną oficjalnie wręczone na początku czerwca.

Ogromne podziękowania należą się dla Pani Dyrektor oraz dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie, dzięki którym możliwe było dofinansowanie udział w konkursie aż 25 uczniom z naszej szkoły.

Organizator: Izabela Szkwarek