Menu główne
genti dama tip postas

           

                05sanepid24

 

Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”   to nazwa Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków. Program adresowany jest do  uczniów klas V-VII szkoły podstawowej. „Porozmawiajmy               o zdrowiu i nowych narkotykach” nie jest programem  o substancjach psychoaktywnych, lecz programem, który ma zapobiegać ich używaniu. Tym samym jego ideą,  jest wskazanie uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia, lub życia. Celem jego jest nie tylko  zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale przede wszystkim przeciwdziałanie zachowaniom problemowym oraz uświadomienie szkodliwości  substancji uzależniających.  Ideą Programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” jest wskazanie prawidłowej drogi rozwoju uczniów, drogi bez nałogów i ryzyka narażania zdrowia  oraz życia. Ponadto podniesienie kompetencji do podejmowania mądrych i słusznych decyzji podczas kształtowania postaw prozdrowotnych.  W dniu 23 maja 2024 roku odbyło się w naszej szkole wspólne spotkanie z przedstawicielem PSSE w Myśliborzu – p. Krzysztofem P. Uczniowie usystematyzowali            i poszerzyli swoją wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia, substancji psychoaktywnych, czy skutków zdrowotnych ich zażywania. Spotkanie miało na celu podsumowanie wcześniej omawianych zagadnień oraz przypomnienie zasad pomocy przedmedycznej i wpływu substancji uzależniających na zdrowie oraz własne  życie..

Dziękujemy za przekazanie ważnych informacji i wskazówek.