Menu główne
genti dama tip postas

           

                04TydzProfEko24

 

"Chcemy żyć w czystym świecie…"  pod takim hasłem,  w dniach 22 – 26 kwietnia odbył się w naszej szkole Tydzień Ekologiczno- Profilaktyczny. Akcja przeprowadzana jest właśnie w kwietniu, w tygodniu, w którym obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu swojego  środowiska. Od chwili tej upłynęło wiele lat, a nasza PLANETA niestety coraz bardziej niszczeje. 

Uczniowie aktywnie i licznie włączyli się więc w różnego rodzaju działania. Wykorzystali swoje doświadczenie, umiejętności i wiedzę, kształtowali poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Promowali zdrowy styl życia, racjonalne odżywianie, utrwalali niektóre pojęcia, jak: Greenpeace, ekologia, recykling, dziura ozonowa, segregacja śmieci,  efekt cieplarniany. Wspólnie wykonali plakat „Jak dbam o Ziemię?” oraz  wzięli udział w akcji „Sprzątamy Świat”. Wspólnie też sadzili kwiaty i rośliny wokół szkoły oraz uczestniczyli w różnych zajęciach ekologiczno – przyrodniczych. Nasza Ziemia byłaby oazą piękna i spokoju, gdyby niestety nie  my, ludzie. Zadymiliśmy ją, zaśmieciliśmy, niszczymy zieleń, zatruwamy wodę, nie pozwalamy na  spokojne życie roślinom, zwierzętom oraz sobie. Z wielką nadzieją patrzymy na ekologów, być może uda im się odwrócić zło, jakie zafundowała nam wszystkim cywilizacja. Musimy więc dołączyć do Przyjaciół Ziemi oraz  wspólnie z nimi walczyć o nasz dom. Ziemia niegdyś czysta i zielona, nietknięta ręką ludzką, teraz jest coraz słabsza, coraz brudniejsza, a jej zieleń znika pod wytworami rozwijającej się cywilizacji.  

Na zakończenie Tygodnia Ekologiczno – Profilaktycznego podsumowane zostały wszystkie nasze przedsięwzięcia i działania. Poszczególnym klasom wręczone zostały dyplomy Przyjaciela Ziemi, jak również nagrody uczniom wyróżniającym się w konkursie Ziemia Nasza Planeta. Wszystkim naszym działaniom towarzyszyła wspólna refleksja konieczności ochrony  środowiska i wpływu człowieka na stan natury. Mamy ogromną nadzieję, że podjęte oraz zorganizowane przez nas działania, uświadomią nam wszystkim, że jesteśmy częścią otaczającej nas przyrody, a tylko chroniąc oraz  dbając o nią gwarantujemy sobie nawzajem zdrowsze i lepsze życie.
Od nas albowiem, od uczniów, młodzieży i  ludzi zależy jej przyszłość.
Każdy jest mieszkańcem naszej planety, dlatego też każdy powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan. Wzrost wrażliwości na piękno przyrody to konieczność jej ochrony dla siebie oraz przyszłych pokoleń.

Dziękujemy wszystkim aktywnym i zaangażowanym uczniom, wychowawcom, rodzicom,  nauczycielom.