Menu główne
genti dama tip postas

           

                03przemoc24

 

 

                                                           "Jak zapobiegać przemocy wśród dzieci?” – Warsztaty profilaktyczne

            Ze zjawiskiem agresji i przemocy  często spotykamy się w domach,  w szkole, na ulicy. Jest ono nieomal codziennym elementem naszego życia. Coraz częściej czujemy się bezradni wobec docierających za pośrednictwem mediów informacji o kolejnych aktach agresji i przemocy.  Wzrost przemocy i agresji wśród dzieci                  i młodzieży zmusza nas do poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące sposobów zapobiegania i likwidowania tych zjawisk. W tym celu w naszej szkole 14 marca odbyły się warsztaty profilaktyczne uczniów klas IV i V z psychologiem, terapeutą p. Zdzisławem R.

      Przeżywanie uczuć i emocji jest naturalną reakcją na to, co dzieje się w kontaktach z innymi, ale jest też źródłem wielu nieporozumień. Niewyrażone uczucia powodują, że żyje się w dużym napięciu i często reaguje agresją. Podczas warsztatów wspólnie omawialiśmy przyczyny przemocy i agresji takie jak np. niska samoocena, nuda, brak umiejętności wartościowego wypełnienia czasu wolnego, przeżywanie niepowodzeń, brak kontaktu i zrozumienia z rodzicami, czy też wzorce agresywnych zachowań czerpane z mediów i gier komputerowych. Młodzież agresywna ma bardzo niski poziom samooceny. Niezadowolenie z siebie, ze swojej  postawy moralnej      i społecznej wywołuje zuchwałość, arogancję i zachowania agresywne. młodzieży. Typowych agresorów charakteryzuje stosowanie przemocy wobec rówieśników.

Co wskazuje, że mamy do czynienia z agresorami?:

  • Wyśmiewają, przezywają, dokuczają kopiąc głównie słabszych, bezbronnych.
  • Wykazują się potrzebą dominacji wobec innych przez używanie gróźb i siły.
  • Są impulsywni, łatwo wpadają w gniew.
  • Brak im umiejętności radzenia sobie z trudnościami.
  • Trudno im dostosować się do ogólnie przyjętych reguł.
  • Nastawieni są zawsze na "nie".
  • Nie mają poczucia wstydu i winy.
  • Ukrywają swoją niską samoocenę robiąc wrażenie osoby pewnej siebie, udają.

          Uczyliśmy się wspólnie, że każde agresywne zachowanie należy dostrzegać oraz w  umiejętny sposób ukazywać jego zło.   Dużą rolę w tłumieniu agresji odgrywa tu też terapia, której wspaniałym narzędziem może być książka, odpowiednie organizowanie czasu wolnego, czy  rozwijanie własnych, indywidualnych  zainteresowań. Doskonale wiemy, że stosowanie przemocy w  szkole, czy w domu nie jest tolerowane i trzeba ponieść konsekwencje.  Przy odrobinie dobrej woli, w kulturalny sposób można rozwiązać każdy problem nie obrażając przy tym drugiej osoby i nie krzywdząc jej. Dobrą drogą jest  dialog w rodzinie, w szkole jak i w grupie rówieśniczej oraz zaufanie do drugiego człowieka. Wspólnie uczmy szacunku oraz tolerancji dla innych. Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym od agresji i przemocy, a obowiązkiem nas, dorosłych jest im to zapewnić.

W myśl słów J. Korczaka cyt. „ Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadźmy ich drogą,ale najpiękniejszą…”.