Menu główne
genti dama tip postas

           

                02smartfon24

 

„Smartfon jak narkotyk”…

 

            W poniedziałek, 19.02.2024 roku odbyły się w naszej szkole zajęcia poświęcone uzależnieniom od telefonu pod hasłem  FONOHOLIZM . Spotkanie odbyło się wśród uczniów klas VI - VII.  „Smartfon jak narkotyk…”  to warsztaty profilaktyczne, adresowane do uczniów i młodzieży naszej szkoły. Głównym ich celem, było zapobieganie uzależnieniom od telefonu oraz uświadomienie młodzieży szkodliwości takiego działania.  Tematem przewodnim był  smartfon oraz uzależnienia, które są z nim związane, przeprowadzone przez trenera z Małopolskiego Centrum Profilaktyki.  Zajęcia realizowane były w duchu profilaktyki pozytywnej. Poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami od smartfonów, skupiały się na budowaniu zasobów chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Warsztaty pozwoliły uczniom:

•zrozumieć granicę między światem realnym i wirtualnym;

•wykształcić postawę ograniczonego zaufania oraz dystansu wobec mediów społecznościowych;

•dowiedzieć się, jakie są zagrożenia związane z Internetem;

•zwiększyć wiedzę na temat sygnałów świadczących o uzależnieniu od smartfonów;

            Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie dzieci i młodzieży przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Warsztaty przyczyniły się do wzrostu właściwych i pożądanych zachowań. Uczniowie aktywnie w nich uczestniczyli, usystematyzowali i poszerzyli swoją wcześniejszą wiedzę z zakresu profilaktyki.