Menu główne
genti dama tip postas

           

                11TydzProf23

  

W dniach  20 - 24 listopada  odbył się  pod hasłem  Zdrowo, bezpiecznie żyć, kolejny Tydzień Profilaktyki. Głównym celem Tygodnia była  popularyzacja idei profilaktyki, uświadamianie szkodliwości używek, podkreślanie wśród uczniów wartości postaw abstynenckich, przeciwdziałanie  przemocy słownej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od wszelkiego rodzaju używek. W ramach całego przedsięwzięcia uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach i zadaniach. Działania miały ukazać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu oraz  ostrzegać przed realnymi zagrożeniami w życiu.

W każdym dniu  tygodnia obowiązywał inny kolor ubioru. Dniem od którego zaczęliśmy nasz projekt był zielony poniedziałek. Pod hasłem Zmień używki na owoce, one mają super moce,odbyła się Akcja Witaminkaw tym dniu  rozwijaliśmy też zainteresowania plastyczne. Wykonaliśmy plakat Owoce i warzywa, które lubię oraz  Zdrowy uśmiech. W myśl hasła Nie siedź  w sieci, gdy na zewnątrz słońce świeci,  klasy I – III, wyjechały na wycieczkę do Filharmonii w Gorzowie Wlkp. Wtorek był dniem   niebieskim oraz  Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.  PRAWA DZIECKA,  to między innymi prawo do życia, miłości, szczęścia, radości, życia bez przemocy, prawo tożsamości, rozwoju, prawo do wychowania  w rodzinie, czy wyrażania własnych poglądów. Wychowawcy poszczególnych klas losowali  jedno z praw, następnie cała klasa wykonywała swój  plakat.  Zebrane karty utworzyły Książkę Praw Dziecka Uczniów naszej szkoły. Wtorek był również Dniem Życzliwości i Pozdrowień, tak ważnych dla każdego człowieka. Był to dzień wyjątkowy, pełen uśmiechów, dobrych uczynków, gestów, pozytywnych emocji. Było radośnie i życzliwie. Pokazaliśmy, że życzliwość w naszej szkole nie jest abstrakcyjnym pojęciem. Pozytywna energia, którą przekazaliśmy, na pewno wróci do nas ze zdwojoną siłą.  Żółta środa przebiegała pod hasłem Z higieną za pan brat. Odbyły się w tym dniu spotkania klas młodszych i starszych z pielęgniarką szkolną dotyczące Naszego zdrowia i higieny dnia codziennego oraz Piramidy odżywiania i stylu życia, czyli 10 zasad zdrowego odżywiania. W tym dniu uczestniczyliśmy też w szkolnym teście wiedzy; Wiem co jem czyli A, B, C bezpiecznej żywności oraz w prezentacji multimedialnej, podczas której promowana była zdrowa żywność. Kolejny dzień, czerwony czwartek, przebiegał pod hasłem Jedyne co bierz,  to radość z życia i uzależniaj wszystkich pozytywną energią. Odbyły się spotkania z policjantką, przedstawicielką  Policji Komisariatu w Barlinku. Wspólnie rozmawialiśmy o naszym bezpieczeństwie, zasadach ruchu oraz  odpowiedzialności prawnej małoletnich za czyny karalne.  Z Gangu Mocniaków – Między nami i białkami, dowiedzieliśmy się o ciekawostkach żywieniowych i  zbilansowanym  odżywianiu.  Piątek, dzień granatowy pod hasłem Koleżanko, kolego, używki to nic dobrego, w życiu dobre rozdanie, to używek unikanie to już podsumowanie Tygodnia Profilaktyki. Odbyły się  sprawozdania gospodarzy klas, prezentacja plakatów plastycznych  Owoce i warzywa, które lubię,  Zdrowy uśmiechoraz prezentacja Kart Praw Dziecka. W tym dniu odbył się również konkurs na obieranie jabłka ze skórki i układanie jak najdłuższego uśmiechu, na najpiękniejszy uśmiech po wypiciu soku z cytryny oraz konkurs na dmuchanie balonów.

W ciągu całego Tygodnia naszym działaniom towarzyszyły zabawy, spacery, konkursy, turnieje sportoweWszystkie klasy stanęły na wysokości zadania i zaprezentowały na zakończenie Tygodnia Profilaktyki piękne plakaty. Dla całej  społeczności szkolnej był to bardzo pracowity okres i czas. Mamy  nadzieję, że poprzez wspólne działania przyczyniliśmy się do zwiększenia świadomości jak ważna jest inwestycja we własne zdrowie.