Menu główne
genti dama tip postas

           

                choroby

                   

Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych

 

          Po raz kolejny  uczniowie klas VII i VIII naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno - informacyjnej „Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Inspektorat Sanitarny.

        Celem przedsięwzięcia przeprowadzonego w naszej szkole, było uświadomienie uczniów o  potrzebie dbania o własne zdrowie oraz  zdrowie najbliższych, jak również nabywanie i kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony. W sytuacji intensywnego rozwoju chorób zakaźnych, wiedza  o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym postaw higieniczno - sanitarnych, które mają i odgrywają kluczową rolę w profilaktyce chorób zakaźnych.

Działania przez nas podjęte: filmy edukacyjne, prelekcje, plakaty,  miały na celu zapoznać uczniów z chorobami zakaźnymi oraz wskazać, jak zapobiegać takim chorobom na co dzień. Profilaktyka chorób zakaźnych realizowana  została wspólnie podczas zajęć dydaktycznych i lekcji biologii, jak również  zajęć profilaktycznych z pedagogiem         i pielęgniarką szkolną.

Mamy nadzieję, że spotkania przeprowadzone w szkole przyczynią się do wzrostu wiedzy naszych uczniów na temat chorób zakaźnych, skutecznych sposobów ich unikania i zwalczania, a przede wszystkim będą wykorzystywane w codziennym życiu.

Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć!

Organizatorzy: B. Tomaszewska T. Wróblewska, J. Paszek