Menu główne
genti dama tip postas

           

                02smartfon23                        

„Smartfon jak narkotyk…”

              We współczesnym świecie, dostęp do smartfonów, iPhonów i różnego rodzaju podobnych urządzeń nie jest trudny dla dzisiejszej młodzieży. „Smartfon jak narkotyk” to warsztaty profilaktyczne, adresowane do uczniów klas IV-VIII naszej szkoły. Głównym ich celem, było zapobieganie uzależnieniom od telefonu oraz uświadomienie młodzieży szkodliwości takiego działania. W dniu  6 lutego odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne, których tematem przewodnim był właśnie smartfon i uzależnienia z nim związane, przeprowadzone przez trenera z Małopolskiego Centrum ProfilaktykiZajęcia realizowane były w duchu profilaktyki pozytywnej, poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami od smartfonów, skupiały się na budowaniu zasobów chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Warsztaty pozwoliły uczniom:

  • zrozumieć granicę między światem realnym i wirtualnym;
  • wykształcić postawę ograniczonego zaufania oraz dystansu wobec mediów społecznościowych;
  • dowiedzieć się, jakie są zagrożenia związane z Internetem;
  • zwiększyć wiedzę na temat sygnałów świadczących o uzależnieniu od smartfonów;

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie dzieci i młodzieży przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Warsztaty przyczyniły się do wzrostu właściwych i pożądanych zachowań. Uczniowie aktywnie w nich uczestniczyli, usystematyzowali i poszerzyli swoją wcześniejszą wiedzę z zakresu profilaktyki.