Menu główne
genti dama tip postas

           

                09tydz.prof22                          

                                                         

Tydzień  profilaktyki chorób zakaźnych

 

Tydzień  profilaktyki chorób zakaźnych przeprowadzony został  w naszej szkole od 19.09 – 26.09. 2022 roku.  Przebiegał pod hasłem  ,,Zdrowe jedzenie, dobre spanie, ruch, higiena i szczepienia – tak unikniesz  zakażenia”. Celem tego tygodnia było uświadomienie uczniom klas IV - VIII potrzeby dbania o własne zdrowie, odporność oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ich ochrony.

Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych, skłania nas do podejmowania coraz bardziej aktywnych metod prowadzenia profilaktyki. Wiedza o zdrowiu, to pierwszy krok do świadomej i trwalej zmiany naszych postaw i zapatrywań. Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych promował zdrowie, motywowanie do szczepień oraz  zapobieganie zagrożeniom dnia dzisiejszego. Uczniowie zmagali się z wieloma zadaniami dotyczącymi profilaktyki szczepień, czynników warunkujących odporność     i promowaniem  zdrowia. W ramach działań z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych, odbyły się w klasach zajęcia i warsztaty, spotkanie z pielęgniarką szkolną, wykonywanie plakatów. Pomocą służyły materiały ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, filmy edukacyjne, ulotki, broszury i gazetka Promocji Zdrowia. Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą na temat świadomości szczepień, którą mamy nadzieję,  będą promować we własnych domach.

                                                                                                                                      Dużo zdrowia życzą Organizatorzy