Menu główne
genti dama tip postas

   KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rodziców oraz w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności:

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Wizytatorzy zajmujący się ww. problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie będą pełnić  dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 -17.00. Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka. Poniżej podajemy dane do kontaktu:

Hanna Markowska

–tel. 91 44 27 542

Agnieszka Stroynowska

–tel. 91 44 27 563

oraz osobiście w Kuratorium Oświaty, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 10.

      

 

.